Management

 

 

Gavrilov Aleksandr Iyich

General director

Shishigin Igor Nikolaevich

Acting deputy general director  - chief engineer

Loganova Ntaliya Aleksandrovna

Acting deputy general director for economy and finance

Skachkov Artem Yurievich

Acting   deputy general director on security   

Papukov Vladimir Vladimirovich

Acting general director on development and services realization

Konevets Kirill Sergeevich

Acting deputy general director on corporate governance

Golov Andery Valerievich

Deputy general director on capital construction

Shabanov Sergey Andreevich


Acting Deputy general director -  director of "Saratov Distribution Grids" branch

Sergeev Yuriy Ivanovich

Deputy general director - the director of "Mordovenergo" branch

Tolbin Igor Viktorovich

Deputy general director -  director of "Penzaenergo" branch 

Konstantinov Andrey Nikolaevich

Deputy general director -  director of "Chuvashenergo" branch

Kazhaev Victor Fedorovich

Deputy general director - director of "Orenburgenergo" branch

Chuchulin Deniis Aleksandrovich

Acting   deputy general director - director of "Samara distribution grids" branch

Antonov Igor Konstantinovich

Deputy general director  - director of "Ulyanovsk distribution grids" branch